Suomenlinnan Rannikkorykmentin Perinneyhdistys ry. perustettiin 21.10.1983 jolloin joukko-osaston nimi oli vielä Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti ja sen komentajana toimi eversti Torsti Lahti. Joukko-osaston nimi muutettiin vuonna 1990 Suomenlinnan Rannikkorykmentiksi ja muutama vuosi sen jälkeen myös yhdistyksen nimi sai uuden nykyisin voimassa olevan kirjoitusasunsa.

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen ylläpitäminen, Suomenlinnan Rannikkorykmentin perinteiden ja perinne-esineistön vaaliminen ja joukko-osaston sekä joukkoyksikön historian tallentaminen sekä jäsenistönsä ja ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen palkitseminen ja muistaminen erikseen määrätyin perustein.Suomenlinnan Rannikkorykmentti lakkautettiin itsenäisenä joukko-osastona 01.07.1998, jonka jälkeen se jatkoi toimintaansa joukkoyksikkönä osana Merivoimia. Tämä suuri organisaatiomuutos korostaa entisestäänkin Perinneyhdistyksen roolia “Lippurykmentin” kunniakkaiden perinteiden vaalijana ja kaikkien entisten ja nykyisten rykmenttiläisten yhdistävänä tekijänä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Tuomas Alanko (tuomas.alanko[at]mil.fi) ja siihen kuuluu tällä hetkellä n. 150 jäsentä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi pitää yhteyttä samanlaatuisiin päämääriin pyrkivien muiden yhdistysten kanssa, järjestää valistus-, virkistys-, juhla- yms. tilaisuuksia, perustaa tarvittaessa keskuuteensa toimikuntia hoitamaan toimintansa yksityiskohtia ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, joka on 9 euroa. Perinneyhdistyksen talous perustuu kuitenkin liikelaitosten, eri yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden lahjoituksiin.

Tärkeimpiä tilaisuuksia vuosittain ovat SlRR:n perinnepäivänä 12.5. järjestettävä juhlatilaisuus, juhannusjuhlat Kuninkaansaaressa, soututapahtuma elokuussa sekä läksijäis-ja pikkujoulutilaisuus. Perinneyhdistyksen jäsenet voivat virkistäytyä ja viettää vapaa-aikaansa Kuninkaansaaressa olevalla majalla. Yhdistys huolehtii majan kunnosta talkoovoimin majan isännän Jorma Vilokkisen johdolla.

Perinneyhdistys jakaa muistoesineitä ja lahjoja. Entisen joukko-osaston pienoislippua pidetään arvokkaimpana joukkoyksikön ja yhdistyksen huomionosoituksena yksityiselle jäsenelle. Päätöksen pienoislipun luovuttamisesta tekee rykmentin komentaja. Lipun sijasta voidaan jakaa myös SlRR:n plaketti, kun pienoislipun luovuttamista ei katsota täysin perustelluksi ja kuitenkin halutaan jollakin tapaa muistaa asianomaista.