Alustoiminta

Suomenlinnan RT-kilta toimii Uudenmaan rannikon edustan saarikohteilla sulakauden aikana. Saaristossa toteutettujen kurssien, retkiviikonloppujen ja talkootoiminnan järjestäminen edellyttää mahdollisuutta siirtää ihmisiä ja kalustoa ulkosaaristossa sijaitseville kohteille sekä alusten käyttöä ajoharjoitteluun. Tässä tehtävässä killan on mahdollista hyödyntää neljää alusta: M/S Kuivasaarta ja Ahven 5-venettä sekä kahta Master-venettä.

Jos haluat mukaan killan alustoimintaan, ota yhteyttä M/S Kuivasaaren vt. päällikköön, Tapio Jukoseen (045 633 2712, tapio.jukonen@gmail.com)

Aluskalusto

MPK hallinnoi ja myöntää käyttöoikeudet killan halussa olevalle M/S Kuivasaarelle. Käytännössä kilta kuitenkin hoitaa lähes kaiken aluksen toiminnan ja huollon. Linnakevene M/S Kuivasaari valmistui Uudenkaupungin telakalta 80-luvun alussa ja sitä käytettiin puolustusvoimissa vuoteen 2014 asti, minkä jälkeen se siirtyi MPK:lle. Alus on 13 metriä pitkä ja 4,5 metriä leveä, soveltuen rungon ominaisuuksiltaan hyvin liikkumiseen ulkosaaristossa. M/S Kuivasaari on varustettu Valmet 612 moottorilla, jonka tuottamalla 275 hevosvoimalla normaali ajonopeus on yhdeksän solmua (maksiminopeus 13 solmua). Alus soveltuu killan käyttöön erinomaisesti, sillä kotimaiseen teknologiaan perustuvat tekniset ratkaisut ovat helppo huoltaa ja alus on polttoaineen käytöltään taloudellinen. MS Kuivasaarella voidaan kuljettaa 28 henkilöä.

Ahven 5-vene siirtyi killan omistukseen puolustusvoimilta vuonna 2007. Alus on 10,5 metriä pitkä ja 3 metriä leveä. Voimanlähteenä toimii suomalainen Valmet 611 moottori, jonka teho on 165 hv ja ajonopeus 8 solmua. Ahven 5 on varusteltu M/S Kuivasaaren tavoin nykyaikaisella navigointivälineistöllä. Se kykenee kuljettamaan kerralla 12 henkilöä ulkosaariston vaativissa olosuhteissa. Käytännössä aluksen pienempi koko kuitenkin tekee sen alttiimmaksi aallokon vaikutuksille, joten haastavammissa olosuhteissa kilta tukeutuu M/S Kuivasaareen.

Kaluston käyttö

Takavuosina kilta tukeutui voimakkaasti puolustusvoimiin merikuljetuksissa. Nykyinen aluskalusto mahdollistaa killan toiminnan Suomenlahden saaristossa. Suomenlinnan rannikkotykistökillan alukset osallistuvat vuosittain erilaisiin killan omiin tapahtumiin, kuten Kuivasaaren opastus- ja talkooviikonloppuihin liittyviin kuljetustehtäviin, MPK ry:n kursseihin ja erilaisiin edustustehtäviin. Normaalivuosina ajotunteja kertyy noin kaksisataa, riippuen merellisen toiminnan ja kuljetustarpeiden määrästä.

Koulutusta merellä liikkumiseen

Suomenlinnan rannikkotykistökillan alusten liikennöinti edellyttää aluksen päälliköiltä vähintään Rannikkolaivurin tutkintoa tai Sotilasveneenkuljettajan kirjaa, sekä luonnollisesti aluksen tyyppikoulutuksen. Aluksen päällikön lisäksi ajossa on aina mukana vähintään yksi kansimies, jonka tehtävänä on avustaa päällikköä aluksen ajoon liittyvissä tehtävissä. Kilta järjestää käytännönläheisiä kansimieskursseja, jonka tavoitteena on kouluttaa killan käytössä oleville aluksille osaavaa henkilöstöä. Kursseilla käydään läpi pääkohtia liittyen esimerkiksi aluksen turvallisuuteen, merimiestaitoon, merenkulkuun sekä ensiapuun. Aluksen tyyppikoulutukseen olennaisesti liittyy myös ja aluksen käyttöön ja huoltoon liittyviä kokonaisuuksia sekä ajoharjoittelua.

M/S Kuivasaaren ajot liittyvät pääsääntöisesti MPK:n kurssitoimintaan, ajokoulutukseen, Rannikkotykistökillan tarpeisiin sekä muihin tilattuihin tukitoimintoihin. Vuonna 2020 M/S Kuivasaari on osallistunut sekä killan Kuivasaarella järjestetyn talkootoiminnan edellyttämiin kuljetustehtäviin että eri tyyppisille kursseille, muun muassa MPK:n selviytymiskurssille Hankoniemen edustalla Russarössä. Alusta käytetään myös merivoimien kertausharjoituksissa vuosittain.

Runsaista ajotilauksista johtuen olisi erittäin toivottavaa saada miehistökoulutukseen uusia vapaaehtoisia toiminnan varmistamiseksi. Tai jos muuten merenkulku ja merellinen ympäristö kiinnostaa niin tervetuloa mukaan mielenkiintoisen harrastuksen pariin.