Maanpuolustuskillassa toki myös tuetaan ampumaharrastusta. Kilta osallistuu omilla joukkueillaan erityisesti Sinisen Reservin ampumatoimintaan. Sininen Reservi ry järjestää jäsenyhdistyksilleen keväällä 2021 kaksi ampumapäivää Upinniemessä (kilpailua omin asein) sekä syksyllä toiset kaksi Upinniemessä ja Raasissa. Lisäksi Sininen Reservi ry toteuttaa jäsenyhdistyksilleen syksyllä MPK:n aseilla puoliautomaattikiväärikilpailun. Kaikki nämä ovat MPK:n meripuolustuspiirin kursseja.

Killan ampumatoiminnasta vastaa Vesa Corenius.