Kilta on aikanaan perustettu yhdistämään nimenomaan Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentissä (ja sen seuraajissa) palvelleita varusmiehiä. Santahaminassa pääpaikkaansa pitänyt itsenäinen joukko-osasto lakkautettiin vuonna 1998, mutta Suomenlinnan Rannikkorykmentti (SLRR) jatkaa joukkoyksikkönä toimintaansa Upinniemessä osana Rannikkoprikaatia (RPR). SLRR on ainoa joukko-osasto, joka antaa edelleen rannikkotykistökoulutusta varusmiehille ja kantahenkilökunnalle.

Kilta toimii yhteistyössä Rannikkoprikaatin Merisotilastoimikunnan kanssa tukemalla lähinnä Suomenlinnan Rannikkorykmentissä palvelevia varusmiehiä hankkimalla varusmiehille mm. vapaa-ajan viettoa varuskunnassa tukevaa materiaalia, kuten soittimia bändille.