Kilta toimii tiiviissä yhteistyössä merellistä maanpuolustustyötä tekevien toimijoiden kanssa. Rannikkorykmentti ja sen alainen Suomenlinnan Rannikkorykmentti sekä rykmentin perinneyhdistys ovat läheisimpiä yhteistyökumppaneita. Lisäksi kilta toimii yhteistyössä Suomenlahden Meripuolustusalueen Merisotilastoimikunnan kanssa tukemalla lähinnä Suomenlinnan Rannikkorykmentissä palvelevia varusmiehiä.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta oli ensimmäisten järjestöjen joukossa luomassa suuntaviivoja nykyiselle vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle. Nykyisin vapaaehtoiskoulutuksesta huolehtii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiiri. Erityisesti sen Suomenlahden koulutus- ja tukiyksikössä toimii paljon killan jäseniä. Kilta ja kiltalaiset osallistuvat vuosittain useiden MPK ry:n kurssien järjestelytehtäviin.

Kilta kuuluu jäsenenä sekä Siniseen Reserviin että Maanpuolustuskiltojen liittoon.