Kilta toimii tiiviissä yhteistyössä merellistä maanpuolustustyötä tekevien toimijoiden kanssa. Rannikkoprikaati ja sen alainen Suomenlinnan Rannikkorykmentti sekä rykmentin perinneyhdistys ovat läheisimpiä yhteistyökumppaneita. Lisäksi kilta toimii yhteistyössä Rannikkoprikaatin Merisotilastoimikunnan kanssa tukemalla erityisesti Suomenlinnan Rannikkorykmentissä palvelevia varusmiehiä.

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta oli ensimmäisten järjestöjen joukossa luomassa suuntaviivoja nykyiselle vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle. Nykyisin vapaaehtoiskoulutuksesta huolehtii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Meripuolustuspiiri. Erityisesti sen Upinniemen koulutuspaikassa toimii paljon killan jäseniä. Kilta ja kiltalaiset osallistuvat vuosittain useiden MPK:n kurssien järjestelytehtäviin.

Kilta kuuluu jäsenenä sekä Siniseen Reserviin että Maanpuolustuskiltojen liittoon (MPKL).