Kirsi Kostamo

Vajaan 20 hehtaarin laajuinen Kuivasaari sijaitsee noin kahdeksan kilometriä etelään Helsingistä. Iso osa saaren rakennuskannasta on peräisin 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, jolloin saari toimi osana ensin Venäjän ja sittemmin itsenäistyneen Suomen puolustamiseksi rakennettua maa- ja merilinnoitusketjua. Sotahistoriallisesti arvokkaan kohteen ylläpidosta huolehtivat tällä hetkellä Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry ja Puolustusvoimat.

Merilinnoituksesta museokohteeksi

Kuivasaari on osa venäläisten ensimmäisen maailmansodan aikana rakentamaa maa- ja merilinnoitusketjua, jonka päätarkoitus oli suojata Pietaria. Suomen itsenäistymisen jälkeen puolustuksen painopiste siirtyi Helsingin turvaamiseen. Toisen maailmansodan aikana Kuivasaareen sijoitettu rannikkotykistöpatteristo toimi tehokkaana pelotteena ja se myös osallistui taisteluihin sodan aikana useampaan otteeseen.

Sotien jälkeen saari toimi vartiolinnakkeena ja koulutuskäytössä, mutta siellä myös testattiin rannikkopuolustuksen kannalta merkittäviä uusia ampumamenetelmiä. 1990-luvulla rannikkotykistön merkitys meripuolustuksessa väheni ja vuonna 1998 aselaji liitettiin Merivoimiin. Samaan aikaan Kuivasaaren sotahistoriallisesti arvokasta linnoituskokonaisuutta alettiin kunnostaa Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry:n ja Puolustusvoimien yhteistyöllä. Puolustusvoimien päivittäinen toiminta saarella loppui v. 2012 ja nykyään sen sotahistoriallisia kohteita hallinnoi Sotamuseo. Kilta toimii aktiivisesti Kuivasaaressa sulavesikaudella ylläpitäen rakennuskantaa ja kulttuuriympäristöjä, sekä järjestäen opastettuja retkiä saarella.

Rakennuksia korjattiin kesällä 2020

Kuivasaaressa ei järjestetty kesällä 2020 yleisöretkiviikonloppuja, mutta muutamia talkoita onnistuttiin kuitenkin järjestämään koronaturvallisesti. Talkoissa korjattiin saaren koillisrannalla sijaitsevan, Venäjän vallan aikaisen ruokalarakennuksen kuisti, joka oli sään vaikutuksesta heikossa kunnossa. Kuistin alaosan hajoamispisteessä olleet puuosat uusittiin, joten sen käyttö on taas turvallista retkiviikonloppuina. Samaan historialliseen rakennuskokonaisuuteen kuuluvan jääkellarin ovi uusittiin ja killan majoituksessa käyttämän rivitalon edustalle rakennettiin ylijääneestä puutavarasta penkkejä.

Kunnostustoimintaa jatkettiin myös Kuivasaaren eteläosan museokohteilla. Tykkipihan merenpuoleiset kaiteet uusittiin – betonin rapautumisen seurauksena hajonneita tukitolppia korjattiin betonilla ja tolppiin kiinnitettiin kunnostetut kaiteet. Tämän lisäksi kasemattirakennuksessa vaihdettiin tykinkuivaimen kylmäaineet, jotta Obuhovin sisäosat eivät kostuessaan pilaannu.

Myös saaren luonto vaatii hoitoa

Kuivasaari ja Pikku Kuivasaari muodostavat mielenkiintoisen luontokohteen Helsingin edustan ulkosaaristossa. Yli vuosisadan jatkunut linnoitus- ja rakennustoiminta on muokannut Kuivasaaren luontoa voimakkaasti. Viime vuosikymmeninä vähentynyt sotilaskäyttö on johtanut aikaisemmin avoimien niittyjen ja ketojen umpeenkasvun nopeutumiseen.

Kiltalaiset ovat viime vuosikymmeninä aktiivisesti niittäneet ja raivanneet saaren pohjoisosan avoimia alueita. Tämä onkin estänyt tehokkaasti heinittymistä ja umpeenkasvua. Avoimien alueiden ylläpito kuitenkin edellyttää pari kertaa kesän aikana tapahtuvaa niittoa, jota onkin tehty osana lähes kaikkia killan järjestämiä talkoita. Saaren avoimilta alueilta raivataan myös lähes vuosittain pensaita ja puuntaimia, jotta kukkivat niityt ja kedot saadaan säilymään. Niinpä myös kesällä 2020 saaressa niitettiin sen pohjoisosan niittyjä, leikattiin pensasaidat, sekä raivattiin puuntaimia tykkipihalta ja kasemattien rintavarustuksilta. Syksyn talkoissa kerättiin erityisesti Pikku Kuivasaaresta jätesäkillisittäin rantaan ajautunutta roskaa.

Kesän 2021 suunnitelmissa ’Wanhan Rouvan’ kunnostaminen

Killan toimintaan Kuivasaaressa vuonna 2021 vaikuttaa merkittävästi koronatilanteen kehittyminen loppukevään ja kesän aikana. Suunnitelmissa on kuitenkin järjestää retkiviikonloppuja, joiden lisäksi jatketaan museokokonaisuuden ja saaren luonnon hoitamista.

Vuoden suurimmaksi projektiksi on suunniteltu Obuhov-tykin kuvun ulkomaalausta – ulkosaariston ankarat sääolosuhteet ovat vuosikymmenen aikana kuluttaneet maalipinnan niin, että vain sen maalaamisella voidaan taata ’Wanhan Rouvan’ tyylikkään ulkoasun säilyminen. Pitemmällä tähtäimellä edessä on 10” Durlacher-tykin metalliosien uusiminen, sillä myös ne ovat hapertuneet korjauskelvottomiksi.

Tulevan kesän projekteihin kuuluu myös ruokalan pohjoispäädyn terassin uusiminen, joka jo uusitun kuistin tavoin on hajoamispisteessä. Maalaus- ja puutöiden ohella saaressa on myös mahdollista osallistua vuosisataisen sotahistorian muodostamien perinneympäristöjen hoitoon. Jos siis tunnet houkutusta maalaus- tai rakennushommiin tai luonnonhoito kiinnostaa raikkaassa ulkosaaristossa, meiltä löytyy sinulle juuri sopiva hommia!

Kuva 1. Kuivasaaren koillisrannalla sijaitsevan ruokalarakennuksen hajoamistilassa ollut kuisti uusittiin kesällä 2021. Kuva: Kirsi Kostamo 2020.

Kuva 2. Myös Venäjän vallan aikaisen jääkellarin ovi uusittiin. Kuva: Kirsi Kostamo 2020.

Kuva 3. Saaren pohjoisosan avoimet niityt on arvioitu erittäin arvokkaaksi luontokohteeksi. Niiden säilyminen kuitenkin edellyttää vuosittaisia niittoja ja pensaikon raivaamista. Kuva: Kirsi Kostamo 2020

Kuva 4. Vuoden 2021 tavoitteena on sotahistoriallisesti arvokkaan ’Wanhan Rouvan’ maalaaminen. Kuva: Mikko Lahtinen

Kategoriat: Kuivasaari

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *